Dzięki historii miałem ciekawe - a sądzę, że także wartościowe - życie.
(T. Strzembosz, W stronę zachodzącego słońca. Życiorysy wpisane w polską historię, Warszawa 2003, s. 219)

:: O NAGRODZIE ::

KONKURS :: "NAGRODA IM. PROF. TOMASZA STRZEMBOSZA"

Zgodnie z wolą Fundatorów, corocznie przyznawana jest w drodze konkursu "Nagroda im. Profesora Tomasza Strzembosza". Organizatorem Konkursu jest Fundacja im. Tomasza Strzembosza we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas. Uroczysta inauguracja tej nagrody odbyła się w dniu 11 września 2008 r.

W każdym roku kalendarzowym odbywa się jedna edycja Konkursu. Jedyną nagrodę w każdej edycji Konkursu stanowi nagroda pieniężna w wysokości 20.000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto. Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepszą książkę dotyczącą najnowszej historii, tj. okresu od wybuchu II Wojny Światowej do 1989 roku.

W skład pierwszego Jury Konkursu weszli:

Od 2011 roku, m.in w związku z tragiczną śmiercią Ryszarda Kaczorowskiego,  Jury  tworzą:

  • prof. dr hab. Tomasz Szarota - Przewodniczący Jury
  • Irena Lasota
  • prof. dr hab. Andrzej Paczkowski
  • prof. dr hab. Wojciech Roszkowski
  • prof. dr hab. Wojciech Materski
  • prof. dr hab. Marek Wierzbicki - Sekretarz Nagrody

Do Konkursu może zostać zgłoszona wyłącznie debiutancka książka bądź druga książka w dorobku autora. Książka musi być wyłącznie dziełem oryginalnej twórczości autora oraz wynikiem jego własnych badań. Książka musi być oryginalnie napisana w języku polskim, przystępnym językiem literackim, zrozumiałym dla przeciętnie wykształconego człowieka. Książka musi być wydana nie wcześniej niż w roku kalendarzowym poprzedzającym rozstrzygnięcie danej edycji Konkursu, przy czym w I edycji Konkursu dopuszczalne jest zgłoszenie Książki wydanej dwa lata przed rozpoczęciem tej edycji Konkursu, tj. począwszy od 2007 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca (wyjątkowo w 2009 roku do 15 maja) każdego roku można zgłaszać propozycje książek do Konkursu. Propozycje książek mogą być zgłaszane Jury Konkursu pocztą na adres: Instytut Studiów Politycznych PAN ul. Polna 18/20 00-625 Warszawa z dopiskiem "Nagroda im. Tomasza Strzembosza", bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@fundacjastrzembosza.pl, przy czym konieczne jest podanie tytułu książki, jej tematyki, imienia i nazwiska autora, nazwy wydawnictwa i daty wydania. Książki mogą być też zgłaszane przez członków Jury oraz Radę Fundacji. Będziemy także wdzięczni za wysłanie na powyższy adres dwóch egzemplarzy zgłaszanej książki. Zgłoszenia dokonane po dniu 30 kwietnia danego roku będą pomijane przy wyłanianiu zwycięzcy Konkursu.

Konkurs składa się z następujących etapów:

a) I etap w okresie od 1 styczna do 30 kwietnia każdego roku, w którym każdy z członków Jury ocenia wybrane przez siebie książki, a następnie każdy z członków Jury wybiera po jednej książce nominowanej do Nagrody. Nominacje do Nagrody może zgłosić również Rada Fundacji, nie więcej jednak niż 5 książek;

b) II etap w okresie od 1 maja do 10 września każdego roku, w którym każdy z członków Jury zapoznaje się z nominowanymi książkami, Jury obraduje nad wyborem najlepszej książki i dokonuje jej wyboru;

c) finał Konkursu w dniu 11 września każdego roku, w dniu urodzin patrona Nagrody, w którym Jury ogłasza zwycięzcę danej edycji Konkursu i przyznaje Nagrodę.

Spośród wszystkich nominowanych książek w II etapie Konkursu Jury wybierze jedną książkę, której autor otrzyma Nagrodę. Jury jest uprawnione do nie przyznania Nagrody w danej edycji Konkursu w przypadku gdy żadna ze zgłoszonych książek nie będzie zasługiwała na wyróżnienie. Jury uprawnione jest również do przyznania dwóch równorzędnych nagród po 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto zamiast jednej Nagrody, w przypadku gdy dwie książki zasługiwać będą na wyróżnienie.

Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony podczas spotkania, które odbywać się będzie w dniu 11 września każdego roku.

Pełny Regulamin Konkursu znajduje się TUTAJ

O "NAGRODZIE IM. PROF. T. STRZEMBOSZA" W INTERNECIE OD 2008 R.:

POLECAMY UWADZE :: >>>